Univerzitet u Sarajevu obilježava Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama u BiH | Zelene biblioteke

Univerzitet u Sarajevu obilježava Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama u BiH | Zelene biblioteke 🔗 https://www.unsa.ba/novosti/univerzitet-u-sarajevu-obiljezava-nacionalni-dan-svjesnosti-o-bibliotekama-u-bih-zelene
Petak, 27. oktobar 2023.
➡️ 10:00 – Događaj Zasadi drvo (Predavanje, radionica) – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu (Kampus UNSA)
➡️ 10:30 – Okrugli sto „Biblioteke i kolekcionari“ – Rektorat UNSA
➡️ 11:10 – Simone Voigt, direktorica Goethe Instituta BiH i Nadina Grebović-Lendo, direktorica Biblioteke UNSA, zasadit će drvo kako bi poslale poruku da je priroda jednako važna za sve i da smo svi odgovorni za prirodu. – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu (Kampus UNSA).

Naši učenici zajedno sa bibliotekarom i kolegama pristvuju ovom događaju.

Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama

Danas smo u našoj školskoj biblioteci osim druženja sa učenicima obilježili Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama. Upriličili smo druženje za nastavnike Izložbom knjiga o Sarajevu i Butmiru. Bibliotekarka je rekla : ” Nadam se da su proveli lijepe trenutke u biblioteci, jer sam se trudila da im izmamim osmjeh za početak ovog radnog dana”!

Pripremila: Adrijana Preljević Višnjić

Oktobar- mjesec knjige

U mjesecu knjige učenici I-1i I-2 razreda zajdno sa svojim učiteljicama Almom Suljagić i Amelom Alagić u školskoj biblioteci proveli su jedan zanimljiv školski čas. Razgovaralo se, pjevalo i plesalo. Najvažnije je da će najmlađima ovaj prvi susret s školskom bibliotekom biti početak jednog lijepog druženja.

Pripremila: Adrijana Preljević Višnjić

Posjeta Gazi Husrev-begovoj biblioteci

Oktobar je mjesec knjige, a tim povodom organizovali smo razne aktivnosti.
Učenici Osme osnovne škole “Amer Ćenanović” imali su priliku posjetiti Gazi Husrev-begovu biblioteku u Sarajevu jednu od najstarijih kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini. Utmeljena je 1537. godine. U svom posjedu broji preko stotinu hiljada bibljotečkih jedinica u formi rukopisa, štampanih knjiga, časopisa i različitih historijskih dokumenata na arpskom, turskom, perzijskom, bosanskom, hrvatskom, srpskom i drugim evropskim jezicima.
Muzejska postavka podijeljenja je na trinaest tematskih oblasti: Gazi Husrev-beg, najstarije knjige u Bosni i Hercegovini, skriptorij u Foči iz 16. stoljeća, prva štamparija u Osmanskom Carstvu, prva štamparija knjiga i novina u Bosni i Hercegovini, medrese i biblioteke, rukopisi Kur’ana, ulema, Biblioteka u ratu ( 1992- 1995) džamija, kaligrafija, mjerenje vremena i historijat Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Među brojnim rukopisima u ovoj Biblioteci se ističe bogata zbirka rukopisa Kur’ana donesenih iz islamskih centara ili prepisivanih u Bosni i Hercegovini od kraja 15. do kraja19. stoljeća. Jednako snažnu pažnju privlači njihova kaligrafija, iluminacija i povezi.

Pokazna vježba simulacija gašenja požara

U četvrtak, 19.10. 2023. godine, učenici od I do IV razreda Osme osnovne škole “Amer Ćenanović” učestvovali su na pokaznoj vježbi, simulacija gašenja požara, na temu ” Ponašanje i postupanje u kriznim događajima koji mogu ugroziti život i zdravlje”. Na kraju vježbe učenici su bili u prilici učestvovati u takmičarskom dijelu u demonstriranju gašenja požara( simulacija), evakuacija isl.
Radionica je sastavni dio Godišnjeg programa rada škole i općinski projekat koji se raealizira u školama, a realizatori su bili predstavnici općinske Službe CZ, Službe za zaštitu i spašavanje od požara i Vatrogasno društvo Općine Ilidža.

KJU “Porodično savjetovalište”/odjeljenske zajednice – edukacije i radionice  

U svom odgojnom radu i djelovanju škola zajedno sa roditeljima ima primarnu ulogu na edukaciji učenika kada je u pitanju problematika koja je neizostavni dio njihovog odrastanja i savremenog načina života. Ona to sama ne bi uspjela bez saradnje i pomoći institucija, udruženja i svih onih kojima je najbolji interes djeteta na prvom mjestu. Jedna od tih je svakako KJU “Porodično savjetovalište” čije stručno i edukovano osoblje kroz predavanja i interaktivne radionice nastoji djeci ali i roditeljima i nastavnicima pružiti neophodnu pomoć i podršku. Tako je uprava škole inicirala realizaciju radionica u OZ na razne i aktuelne teme koje će biti realizirane tokom prvog polugodišta: Kako prevenirati nasilnu komunikaciju; Prijateljstvo; Reci ne-postavi granice; Ljutnja-kako se ohladiti; Odbacivanje- prikriveno nasilje; Internet kao stil života. To je ujedno predviđeno i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana 

Prva radionica realizovana je 20.10.2023. u odjeljenjima V-1 i V-2 a tema je bila “Položaj u grupi” 
 
Nadamo se da će ove edukacije pomoći našim učenicima da im školski dani i odrastanje proteknu u što ugodnijoj i zdravijoj atmosferi. 
U drugom polugodištu u svim odjeljenskim zajednicama planirana je realizacija još jednog ciklusa radionica i predavanja na teme koje su im bliske i važne. 

Radionice – učenje socijalnih vještina i nenasilne komunikacije / vršnjačka edukacija 

U našoj školi već nekoliko godina  kroz Program prevencije maloljetničke delikvencije realiziraju se radionice za učenike od  II do IX razreda. Radionice su po temi i sadržaju raznovrsne i prilagođene uzrasnoj skupini i u konačnici sve imaju zajednički cilj – razvijati emocionalne i socijalne vještine koje će kasnije odrediti i utjecati na veći dio njihovih reakcija u svakodnevnoj komunikaciji. Cilj je osvijestiti odgovornost za doprinos razvoju razredne zajednice, njegovati prijateljstvo i poštovanje među učenicima, razvijati empatiju, toleranciju, pomoć i razumijevanje drugih, upoznati i prihvatiti različitosti, jačati grupnu dinamiku i povezanost. 

Cilj ovih grupnih radionica je da se kroz zanimljiv, opušten i interaktivan pristup razgovara o raznim temama iz života, sa fokusom na prevenciju bilo kojeg oblika nasilja. Učenici se rado odazivaju i uključuju u ovu vrstu aktivnosti. 

Realizatori su psiholog-pripravnik Nejra Škrgić i članovi Vijeća učenika uz pomoć i podršku školske pedagoško-psihološke službe. Prva radionica realizovana je sa učenicima V razreda19. 10. 2023. – “Prevencija neprimjerenog ponašanja- poštivanje pravila ponašanja i autoriteta“      

U planu je da ova aktivnost bude nastavljena tokom školske godine kako bi što veći broj učenika bio obuhvaćen ovim oblikom odgojnog rada. Već u četvrtak, 26.10. 2023. godine učenici II razreda imaće priliku da učestvuju u radionici na temu „Poželjne i nepoželjne riječi“.   

OKTOBAR- mjesec knjige


Učenici drugog razreda zajedno sa svojom učiteljicom Anelom Kamerić posjetili su biblioteku. Naučili smo pravila biblioteke. Čitali smo ,, Medin rođendan” koju učenici ovaj mjesec imaju za lektiru. Razgovarali smo o značaju čitanja.

Svjetski dan jabuka

20.10.2023.

“Jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće van!” najpoznatija je narodna poslovica koja govori o jabuci kao kraljici voća. Upravo se na današnji dan obilježava Svjetski dan jabuka. Sve je započelo još 1990. godine u Londonu s ciljem promicanja zdravstvenih kvaliteta jabuke i mnogobrojnih njezinih sorti. Jabuka je predstavljena kao simbol fizičke, kulturne i genetske raznolikosti koju je neophodno očuvati, a s vremenom su tradiciju obilježavanja Dana jabuka i drugdje u svijetu prihvatile brojne škole, restorani, organizacije ističući  važnost jabuke u zdravlju i prehrani ljudi.

Da je ova voćka, bila ona slatka ili kisela, zelena, žuta ili crvena, bogata vitaminima i kalcijem danas su naučili naši učenici. Znaju oni nakon današnjeg dana da je jabuka voće koje u sebi sadrži i do 90% vode pa da zbog toga odlično osvježava i gasi žeđ. Svi oni danas su mogli jesti svježe jabuke, ali su i probali samo neke od namjernica kojima je glavni sastojak upravo jabuka.

Danas su prvačići jeli kolače koje su nam pripremili učenici ekološke sekcije, pili su jabučni sok, jeli svježe jabuke . O jabuci su naši učenici danas pjevali, crtali je, a oni najmanji su imali grafomotoričke vježbe baš vezane za ovu kraljicu voća.

Ekološka sekcija

“Digitalni mediji i odgoj djeteta” -predavanje za roditelje

U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana, član 4. stav (5b), realizovana je edukacija za roditelje iz oblasti zaštite učenika u digitalnom okruženju na temu: “Digitalni mediji i odgoj djeteta” -zaštita učenika u digitalnom okruženju.

Edukacija je realizovana u prostorijama škole, a predavač je stručni saradnik Amer Šenderović iz KJU “Porodično savjetovalište”.

Obzirom na aktuelnost teme ista će biti dostupna i realizirana na roditeljskim sastancima.

Historijski čas i edukovanje učenika o dešavanjima u periodu od 1992. do 1995.godine

Predstavnici Udruženja dobrovoljaca i organizatora otpora „Patriotska liga“ Općine Ilidža uz saglasnost MOiOKS održali su za učenike IX-1 i IX-2 razreda historijski čas.

Čas je realizovan u sklopu projekta „Historijski čas i edukovanje učenika o dešavanjima u periodu od 1992. do 1995.godine“. Ovo je bila prilika da se učenici upoznaju sa dešavanjima na prostoru BiH u pomenutom ratnom periodu. Čas je održan u prostorijama škole 16. i 17.10.2023. godine.

Posjeta Gradskoj galeriji “Collegium Artisticum”

Učenici IX razreda naše škole posjetili su Gradsku galeriju “Collegium Artisticum” na preporuku Zavoda za preduniverzitetsko obrazovanje. Imali su priliku pogledati izložbu “Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne”.
Kontekst ovog događaja bio je predstavljanje i jedinstveno iskustvo za učenike da se upoznaju s prezentnim nasljeđem bosanskohercegovačke tradicije i kulture.
Cilj izložbe je da se promovira Bosna i Hercegovina kao zemlja sa izuzetno bogatim kako istočnim tako i zapadnim kulturno- civilizacijskim nasljeđem.
Učenici su bili veoma zadovoljni posjetom.

Ekskurzija u Zaostrog

Ekskurzija za učenike devetih razreda realizovana je u periodu od 03.10.2023 do 06.10.2023.godine. Učenici su na ekskurziju u Zaostrog krenuli u pratnji direktorice Edise Radončić, razrednika Senada Šehovića, razrednik IX-1, Mehmedalije Salihovića razrednik IX-2, nastavnice biologije Emine Zjajo.

Prvi dan ekskurzije su započeli 03.10.2023. godine. Na put su krenuli sa parkinga škole u 8:00 sati. Po dolasku u Konjic posjetili su čuveni Titov bunker, u Jablanici Muzej „Bitka za ranjenike“, a u Počitelju su obišli znamenitosti grada Počitelja.  

U Zaostrog su došli u poslijepodnevnim satima.

Drugi dan izleta, nakon doručka su krenuli na izlet u Split. Po dolasku u Split obišli su grad sa pratiocem grupe. Posjetili su: Dioklecijanovu palatu, Dioklecijanove podrume, Jupiterov hram, Narodni trg u Splitu, Zlatna vrata, Vodni trg, Splitsku Katedralu i rivu. Nakon razgledanja historijske jezgre grada Splita, imali su slobodno vrijeme za uživanje na splitskoj rivi i obližnjem Marjanu koji predstavlja zelenu oazu do samog središta grada Splita. Nakon Splita vratili su se u Zaostrog i imali vrijeme za odmor i kupanje. 

Treći dan, nakon doručka krenuli su u obilazak Šibenika i i Nacionalnom parku Krka poznatom po velikom broju jezera i slapova. Ime je dobio po rijeci Krki koja je dio park. Nacionalni park se nalazi samo par kilometara sjeveroistočno od grada Šibenika. Obuhvaća područje uz rijeku Krku koja izvire u podnožju planine Dinare kod Knina, teče kroz kanjon dug 75 km, protječe kroz Prokljankso jezero, te utječe u Šibenski zaljev. Prostire se na 142 kvadratna kilometra, od kojih 25,6 kvadratnih kilometara čini vodena površina. Rijeka Krka danas ima 7 sedrenih slapova i njene ljepote predstavljaju prirodni fenomen. 

 Po povratku u Zaostrog imali su završno večer uz disko zabavu. 

Četvrti dan, nakon doručka i odjave iz hotea, krenuli su prema Etno selu Herceg gdje su učenici imali priliku da se upoznaju sa načinom života u Hercegovini. Nakon posjete Etno selu Herceg posjetili su Tekiju na Vrelu Bune i Mostar.

 

Ekskurzija je protekla u najboljem redu.