Pokazna vježba simulacija gašenja požara

U četvrtak, 19.10. 2023. godine, učenici od I do IV razreda Osme osnovne škole “Amer Ćenanović” učestvovali su na pokaznoj vježbi, simulacija gašenja požara, na temu ” Ponašanje i postupanje u kriznim događajima koji mogu ugroziti život i zdravlje”. Na kraju vježbe učenici su bili u prilici učestvovati u takmičarskom dijelu u demonstriranju gašenja požara( simulacija), evakuacija isl.
Radionica je sastavni dio Godišnjeg programa rada škole i općinski projekat koji se raealizira u školama, a realizatori su bili predstavnici općinske Službe CZ, Službe za zaštitu i spašavanje od požara i Vatrogasno društvo Općine Ilidža.