Uposlenici

Uposlenici škole

Red.br.IME I PREZIME UPOSLENIKARADNO MJESTO
1. Edisa Radončićdirektorica škole
2.
Sabina Vuk
pomoćnik direktora,
nastavnica razredne nastave
3.Džana Jašarevićpedagog
4.Sabina Šabaredžovićpsiholog
5.Adrijana Preljević-Višnjićbibliotekar
6.Samra Viteškić-Panđićsekretar
7.Elvedina Aljovićsamostalni referent za plan i analizu
8.Anela Kamerićnastavnica razredne nastave
9.Sanela Alajbegovićnastavnica razredne nastave
10.Zuhra Dacićnastavnica razredne nastave
11.Lala Kofrcnastavnica razredne nastave
12.Nadžija Jelaškovićnastavnica razredne nastave
13.Alma Suljagićnastavnica razredne nastave
14.Amela Alagićnastavnica razredne nastave
15.Esma Sadikovićnastavnica bosanskog jezika i književnosti
16.Aida Nakičevićnastavnica bosanskog jezika i književnosti
17.Alisa Umihanićnastavnica bosanskog jezika i književnosti
18.Selma Bećirovićnastavnica engleskog jezika
19.Adha Bijelićnastavnica engleskog jezika
20.Maja Zahiragićnastavnica engleskog jezika
21.Melisa Muslićnastavnica njemačkog jezika
22.Šabić Aidanastavnica njemačkog jezika
23.Omer Lavićnastavnik matematike
24.Sead Planićnastavnik matematike i fizike
25.Vahid Čustovićnastavnik matematike i informatike
26.Mehmedalija Salihovićnastavnik matematike i informatike
27.Amela Ormannastavnica informatike, tehničke kulture i osnova tehnike
28.Husein Glavićnastavnik tehničke kulture
29.Amir Ajkunićnastavnik likovne kulture
30.Adin Smajkannastavnik muzičke kulture
31.Senad Šehovićnastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
32.Emin Hadžićnastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
33.Emina Zjajonastavnica biologije
34.Nerma Mršonastavnica geografije
35.Jasminka Lizdenastavnica historije i geografije
36.Aljo Derviševićnastavnik hemije i kulture življenja
37.Ramiza Lavićnastavnica vjeronauke
38.Eldin Šehovićdomar
39.Dino Prljačaložač
40.Amira Sačićhigijeničarka
41.Udovčić Amrahigijeničarka
42.Mirsada Sulejmanovićhigijeničarka
43.Lejla Holjanhigijeničarka
44.Naira Memovićhigijeničarka
45.Maša Burić-Ligatanastavnica fizike
46.Amer Alibegovićdnevni čuvar
47.Denis Monićdnevni čuvar