Korisni linkovi
 • Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
 • Web portal škola Kantona Sarajevo
 • Porodično savjetovalište Sarajevo
 • Obrazovna društvena mreža Edmodo
 • EMIS matura
 • Osnovna.ba
 • E-dnevnik
 • Facebook stranica škole
 • Brojač posjeta
  359873
  Users Today : 189
  This Month : 2141
  Total Users : 259873
  Views Today : 670
  Total views : 1803801
  Who's Online : 4

  Uposlenici

  Uposlenici škole

  Red.br.IME I PREZIME UPOSLENIKARADNO MJESTO
  1. Edisa Radončićdirektorica škole
  2.
  Sabina Vuk
  zamjenica direktorice škole,
  nastavnica razredne nastave
  3.Džana Jašarevićpedagog
  4.Sabina Šabaredžovićpsiholog
  5.Adrijana Preljević-Višnjićbibliotekar
  6.Samra Viteškić-Panđićsekretar
  7.Elvedina Aljovićsamostalni referent za plan i analizu
  8.Anela Kamerićnastavnica razredne nastave
  9.Sanela Alajbegovićnastavnica razredne nastave
  10.Zuhra Dacićnastavnica razredne nastave
  11.Lala Kofrcnastavnica razredne nastave
  12.Nadžija Jelaškovićnastavnica razredne nastave
  13.Alma Suljagićnastavnica razredne nastave
  14.Amela Alagićnastavnica razredne nastave
  15.Esma Sadikovićnastavnica bosanskog jezika i književnosti
  16.Aida Nakičevićnastavnica bosanskog jezika i književnosti
  17.Alisa Umihanićnastavnica bosanskog jezika i književnosti
  18.Selma Bećirovićnastavnica engleskog jezika
  19.Adha Bijelićnastavnica engleskog jezika
  20.Maja Zahiragićnastavnica engleskog jezika
  21.Melisa Muslićnastavnica njemačkog jezika
  22.Šabić Aidanastavnica njemačkog jezika
  23.Omer Lavićnastavnik matematike
  24.Sead Planićnastavnik matematike i fizike
  25.Vahid Čustovićnastavnik matematike i informatike
  26.Mehmedalija Salihovićnastavnik matematike i informatike
  27.Amela Ormannastavnica informatike, tehničke kulture i osnova tehnike
  28.Husein Glavićnastavnik tehničke kulture
  29.Amir Ajkunićnastavnik likovne kulture
  30.Adin Smajkannastavnik muzičke kulture
  31.Senad Šehovićnastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
  32.Emin Hadžićnastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
  33.Emina Zjajonastavnica biologije
  34.Nerma Mršonastavnica geografije
  35.Jasminka Lizdenastavnica historije i geografije
  36.Aljo Derviševićnastavnik hemije i kulture življenja
  37.Ramiza Lavićnastavnica vjeronauke
  38.Eldin Šehovićdomar
  39.Dino Prljačaložač
  40.Amira Sačićhigijeničarka
  41.Udovčić Amrahigijeničarka
  42.Mirsada Sulejmanovićhigijeničarka
  43.Lejla Holjanhigijeničarka
  44.Naira Memovićhigijeničarka
  45.Maša Burić-Ligatanastavnica fizike