Korisni linkovi
 • Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
 • Web portal škola Kantona Sarajevo
 • Porodično savjetovalište Sarajevo
 • Obrazovna društvena mreža Edmodo
 • EMIS matura
 • Osnovna.ba
 • E-dnevnik
 • Brojač posjeta
  335133
  Users Today : 146
  This Month : 1824
  Total Users : 235133
  Views Today : 793
  Total views : 1611401
  Who's Online : 1

  Vijeće roditelja

  Predstavnici roditelja u Vijeću roditelja
  za školsku 2022/2023.godinu

  Spisak članova Vijeća roditelja i roditelja koji su odabrani za pomoć u radu OZ za školsku 2022/2023. godinu možete preuzeti ovdje.

  Opće aktivnosti Vijeća  roditelja su:

   

  • promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
  • prezentiranje stavova roditelja učenika/učenica Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
  • podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
  • obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zainteresovane strane o stavovima Vijeća kod to smatra neophodnim  ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresovane strane,
  • predlaganje predstavnika roditelja za člana Školskog odbora,
  • učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
  • razvijanje komunikacije i odnosa između učenika/učenica,nastavnika/nastavnica,roditelja i zajednice,
  • poboljšanje uvjeta rada škole,
  • donosi Poslovnik o radu vijeća roditelja,
  • druge aktivnosti koje su od općeg interesa za školu.

  Predsjednik Vijeća roditelja: Amra Bajraktarević Viteškić 
  Zamjenik predsjednika: Indira Ćosović Šehović
  Sekretar Vijeća roditelja: Ćenanović Sajma

  POSLOVNIK o radu Vijeća roditelja

  Program rada Vijeća roditelja za školsku 2020/2021.godinu

  Zapisnik sa 2.sjednice Vijeća roditelja možete pruzeti ovdje.

  Zapisnik sa Konstituirajuće sjednice Vijeća roditelja možete pruzeti ovdje.