Dopunska nastava

Dopunska nastava u školskoj
2023/2024. godini

Tabelu sa terminima dopunske nastave u školskoj 2023/2024. godini možete preuzeti ovdje.

 

Dopunska nastava u školskoj
2022/2023. godini

Tabelu sa terminima dopunske nastave u školskoj 2022/2023. godini možete preuzeti ovdje.