Vijeće učenika

Dragi učenici,

Svaki oblik nasilja koji vam se desi ili imate saznanje o nasilju možete prijaviti na adresu dzana.jasarevic@osmaosnovnail.edu.ba

Također, prijavu nasilja možete izvršiti preko obrasca kojeg popunite i ubacite u sanduče koje se nalazi na ulazu u školu kod dežutnog učenika. Obrazac za prijavu možete skinuti sa ovog linka.

 

 

Predstavnici učenika u Vijeću učenika za školsku 2023/2024. godinu

Spisak članova Vijeća učenika za školsku 2023/2024. godinu možete preuzeti ovdje.

Poslovnik o radu Vijeća učenika je na sljedećem linku:

Poslovnik-o-radu-Vijeca-ucenika 2023/2024.

 

Zapisnike sa održanih sastanaka učenici mogu pronaći na oglasnoj ploči u holu škole.

 

Predstavnici učenika u Vijeću učenika za školsku 2022/2023. godinu

Spisak članova Vijeća učenika za školsku 2022/2023. godinu možete preuzeti ovdje.