Plan pismenih provjera

Plan pismenih provjera znanja učenika za I polugodište školske 2017/2018. godine sa možete vidjeti ovdje.

Plan pismenih provjera znanja učenika za II polugodište školske 2017/2018. godine sa možete vidjeti ovdje.

Plan pismenih provjera znanja učenika za I polugodište školske 2018/2019. godine sa možete vidjeti ovdje.

Plan pismenih provjera znanja učenika za II polugodište školske 2018/2019. godine sa možete vidjeti ovdje.

Plan pismenih provjera znanja učenika za I polugodište školske 2019/2020. godine sa možete vidjeti ovdje.

Plan pismenih provjera znanja učenika za II polugodište školske 2019/2020. godine sa možete vidjeti ovdje

Plan pismenih provjera znanja učenika za I polugodište školske 2020/2021. godine sa možete vidjeti ovdje.

Plan pismenih provjera znanja učenika za II polugodište školske 2020/2021. godine sa možete vidjeti ovdje

Plan pismenih provjera znanja učenika za I polugodište školske 2021/2022. godine sa možete vidjeti ovdje.

Plan pismenih provjera znanja učenika za II polugodište školske 2021/2022. godine sa možete vidjeti ovdje.

Plan pismenih provjera znanja učenika za I polugodište školske 2022/2023. godine možete vidjeti ovdje.  

Plan pismenih provjera znanja učenika za II polugodište školske 2022/2023. godine možete vidjeti  ovdje. 

Plan pismenih provjera znanja učenika za I polugodište školske 2023/2024. godine možete vidjeti ovdje. 

Plan pismenih provjera znanja učenika za II polugodište školske 2023/2024. godine možete vidjeti ovdje.