Javne nabavke

Javne nabavke

Plan javnih nabavki JU Osme osnovne škole “Amer Ćenanović” za 2024. godinu je na ovom linku.

Javne nabavke JU Osme osnovne škole Amer Ćenanović se nalaze na ovom linku.