Korisni linkovi
 • Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
 • Web portal škola Kantona Sarajevo
 • Porodično savjetovalište Sarajevo
 • Obrazovna društvena mreža Edmodo
 • EMIS matura
 • Osnovna.ba
 • E-dnevnik
 • Brojač posjeta
  346834
  Users Today : 13
  This Month : 3347
  Total Users : 246834
  Views Today : 175
  Total views : 1707754
  Who's Online : 1

  Prijava korupcije

  Na osnovu člana 35. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 35/22), J.U. Osma osnovna škola “Amer Ćenanović” Butmir-Ilidža je  usvojila Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u J.U. Osma osnovna škola “Amer Ćenanović” Butmir-Ilidža.

  Obrazac za prijavu korupcije može se preuzeti na ovoj stranici u djelu ispod teksta, a prijava se može podnijeti putem pošte na adresu: JU Osma osnovna škola “Amer Ćenanović”, Ilirska br.2, 71210 Ilidža. (sa naznakom Interno prijavljivanje korupcije, n/r Odgovornog lica ili Ovlaštenih lica, “NE OTVARAJ”) ili putem emaila: os8osnovna@gmail.com

  Na sljedećem linku se nalazi online obrazac za internu prijavu korupcije:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_qxREwUAq2IFy9u6gdvHeoO7vItisZVogot_51a3UMesbAQ/viewform?usp=sf_link