Posjeta Gazi Husrev-begovoj biblioteci

Oktobar je mjesec knjige, a tim povodom organizovali smo razne aktivnosti.
Učenici Osme osnovne škole “Amer Ćenanović” imali su priliku posjetiti Gazi Husrev-begovu biblioteku u Sarajevu jednu od najstarijih kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini. Utmeljena je 1537. godine. U svom posjedu broji preko stotinu hiljada bibljotečkih jedinica u formi rukopisa, štampanih knjiga, časopisa i različitih historijskih dokumenata na arpskom, turskom, perzijskom, bosanskom, hrvatskom, srpskom i drugim evropskim jezicima.
Muzejska postavka podijeljenja je na trinaest tematskih oblasti: Gazi Husrev-beg, najstarije knjige u Bosni i Hercegovini, skriptorij u Foči iz 16. stoljeća, prva štamparija u Osmanskom Carstvu, prva štamparija knjiga i novina u Bosni i Hercegovini, medrese i biblioteke, rukopisi Kur’ana, ulema, Biblioteka u ratu ( 1992- 1995) džamija, kaligrafija, mjerenje vremena i historijat Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Među brojnim rukopisima u ovoj Biblioteci se ističe bogata zbirka rukopisa Kur’ana donesenih iz islamskih centara ili prepisivanih u Bosni i Hercegovini od kraja 15. do kraja19. stoljeća. Jednako snažnu pažnju privlači njihova kaligrafija, iluminacija i povezi.