Author Archive

Obavještenja za učenike i roditelje

ŠKOLA SKIJANJA za školsku 2022/2023. godinu za učenike šestih razreda počinje u sedmici od 6.2. i traje po pet radnih dana za svako odjeljenje.

Razrednice će u dogovoru sa nastavnikom Senadom prenijeti sve potrebne informacije roditeljima za ovaj vid terenske nastave, te pratiti dinamiku odvijanja online nastave za učenike, odnosno informacije o nastavnim sadrżajima, zadaće i sl. koje će predmetni nastavnici postaviti na platformu Office 365, kao što je to bila praksa i prethodnih godina..

Učenici učestvuju u petodnevnoj Školi skijanja i to radnim danima, od ponedjeljka do petka, pri čemu je oprema svim učenicima osigurana, kao i prevoz, ski lift te angažman instruktora skijanja.

Organizator priprema i sprovodi tzv. unifikaciju svih nastavnika i asistenata, koji će učestvovati u realizaciji projekta. Unifikacija je neophodan proces utvrđivanja sadržaja, dinamike i načina realizacije svih elemenata predviđenih Programom rada Škole skijanja.

Očekivani rezultati nakon realizacije Škole skijanja su završen prvi stepen edukacije skijanja za sve učenike šestih razreda, unapređenje ranije stečenih znanja i vještina za učenike koji nisu na početničkom nivou, socijalizacija svih učenika – posebno sa aspekta posljedica pandemije i dugotrajnog online pohađanja nastave te jačanje profesionalnih kompetencija nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sticanje i očuvanje navika prepoznatljivih kao zdrav način života, promocija sportskog načina života, kao i promocija ski centara Bjelašnica i Igman.

Nastavniku Senadu i našim učenicima želim sportsku sreću i uspješno realiziran projekat!

ŠKOLA PLIVANJA

Po već utvrđenom planu počinje početkom marta, a sve potrebne informacije vezano za ovaj vid planirane aktivnosti će nastavnice razredne nastave prenijeti roditeljima na prvim narednim informacijama.

EKSKURZIJA učenika IX razreda će se realizovati iza Bajrama, u posljednjoj sedmici aprila shodno izvedbenom planu i programu.

VRIJEME ODRŽAVANJA ONLINE-NASTAVE, DVIJE SEDMICE: Također Vas obavještavam, da će se u drugom polugodištu u dva navrata po jednu sedmicu nastava održavati na ONLINE-način.

Online-sedmice planirane su za prvu sedmicu u mjesecu aprilu od 3.4. do 7.4. i za posljednju sedmicu aprlila od 24. do 28.4. 2023.godine.

Dvije sedmice za online-nastavu u jednom polugodištu školske godine preporuka je Kantonalnog Ministarstva za odgoj i obrazovanje.

S poštovanjem,

Edisa Radončić,
direktorica škole.

Category: Početna  Comments off
Category: Početna  Comments off
Category: Početna  Comments off
Category: Početna  Comments off
Category: Početna  Comments off

Radionica “Zimska čarolija” naših predškolaraca

U mjesecu decembru naši predškolarci su imali radionicu pod nazivom “Zimska čarolija”.
Cilj radionice je omogućiti roditeljima da na jedan nov, kreativan način provedu vrijeme sa svojom djecom, a djeci pružiti aktivnost drugačiju od dosadašnjih na kojoj će, uz pomoć roditelja i učiteljice, manipulisati različitim materijalima i sredstvima za rad.

Category: Početna  Comments off

Dan dječije radosti

Naša škola, JU Osma osnovna škola “Amer Ćenanović” Ilidža, je obilježila Dan dječije radosti veselo uz prigodan, zabavan program koji je upotpunila podjela paketića za sve učenike od I do IV rareda. Za realizaciju ove dječije radosti su zaslužni GSS Ilidža i Udruženje Bubamara.

Hvala za veselu zabavu u ime svih nas kojima je važno dijete i njegov osmjeh😊

Category: Početna  Comments off

Predstava “Lakonoga”

U utorak, 27.12.2022 u Domu kulture učenici trečih i četvrtih razreda su gledali predstavu “Lakonoga”. Gostujuću glumačku trupu su pozvali članovi KUD Ekrem Mujkić i osigurali saradnju sa našom školom.. Učenici su uživali, a zaključili smo da je poželjno više ovakvih druženja.

Category: Početna  Comments off

Projektni paket „Drugarica gusjenica“, poklon za JU Osma osnovna škola „AMER ĆENANOVIĆ“ ILIDŽA

Udruženje za edukaciju, stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje „Edu Arena“ dana, 19. 12. 2022. DONIRALO paket didaktičkih igrica pod nazivom (Re)Kreativno-edukativne i zabavne igre za djecu sa poteškoćama u razvoju „DRUGARICA GUSJENICA“, JU OSMA OSNOVNA ŠKOLA „AMER ĆENANOVIĆ“ Ilidža.

Ovaj projekat prvenstveno ima za cilj da djeci sa poteškoćama u razvoju ove ustanove olakša učenje i napredovanje. Da djeca uče i usvajaju nova saznanja i ispoljavaju kreativnost kroz različite igre edukativno-zabavnog karaktera uz pomoć nastavnika, pedagoga, socijalnih radnika ili roditelja. Djeca igre mogu koristiti i igrajući se drugarima ili vršnjacima. Igre, osim što su namijenjene da pomognu djeci, služe i tome da olakšaju rad nastavnika i drugih stručnih lica, jer nedostaje ovakvih materijala za kvalitetan rad. Igre se mogu primjenjivati i u kućnom ambijentu sa porodicom i djecom koja nemaju poteškoća, dakle, igrice mogu koristiti i tipična djeca, kako bi se svi zabavili, učili kroz ove sadržaje i provodili više vremena zajedno. Igre mogu biti primjenjive za sve i svakoga.
Primjenjujući ove igre korisnici bi više naučili, a roditelji bi posvećivali više pažnje djeci. Taj napredak bi ih motivisao da u zajedničkom putu ka spjehu savladaju prepreka sa kojima se susreću.

Projektni paket „Drugarica gusjenica“ čine: motivirajuća pjesma/himna projekta „Drugarica gusjenica“, zatim „Vodič kroz gusjenicu“ koji se nalazi sa desne bočne strane konstrukcije sa opisom kako se igre mogu igrati/koristiti, sadržaj projektnog paketa su i različite igrice koje se nalaze u konstrukciji u obliku Gusjenice, koja je sastavljena od police i 6 ormarića, označenih brojevima 1 – 12. U svakom ormariću nalazi se neke od ukupno 42 zasebne igre napravljene od veoma kvalitetnih materijala. Konstrukcija je pokretna i na malim točkićima vrlo lahko se može premještati sa jednog mjesta na drugo.
• Vrijednost paketa/projekta je 2.500,00 KM.
• Pokrovitelj projekata: Općina Ilidža

Category: Početna  Comments off
Category: Početna  Comments off

Edukacije i radionice

U svom odgojnom radu i djelovanju škola zajedno sa roditeljima ima primarnu ulogu na edukaciji učenika kada je u pitanju problematika koja je neizostavni dio njihovog odrastanja i savremenog načina života. Ona to sama ne bi uspjela bez saradnje i pomoći institucija, udruženja i svih onih kojima je najbolji interes djeteta na prvom mjestu. Jedna od tih je svakako KJU “Porodično savjetovalište” čije stručno i edukovano osoblje kroz predavanja i interaktivne radionice nastoji djeci ali i roditeljima i nastavnicima pružiti neophodnu pomoć i podršku. Tako je uprava škole inicirala realizaciju radionica u OZ na razne i aktuelne teme koje će biti realizirane tokom decembra: Kako prevenirati nasilnu komunikaciju; Prijateljstvo; Reci ne-postavi granice; Ljutnja-kako se ohladiti; Odbacivanje- prikriveno nasilje; Internet kao stil života.
08.12.2022. godine (četvrtak) u našoj školi je realizirana je edukacija za roditelje učenika od V-IX razreda iz oblasti zaštite učenika u digitalnom okruženju na temu „Digitalni medij i odgoj djeteta – Internet kao stil života“ realizator je stručni sardnik KJU „Porodično savjetovalište“ Amer Šenderović. U cilju prevencije i zaštite učenika u digitalnom okruženju. Predavanje je bilo interesantno, korisno i poučno.
Nadamo se da će ove edukacije pomoći našim učenicima da im školski dani i odrastanje proteknu u što ugodnijoj i zdravijoj atmosferi.
I u drugom polugodištu planirana je realizacija još jednog ciklusa radionica i predavanja na njima bliske i važne teme za učenike, roditelje i nastavnike.

Category: Početna  Comments off

PLAN INTEGRITETA Javne ustanove Osma osnovna škola “Amer Ćenanović”

Na osnovu člana 55. Stav (1) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo (“Službene novine KS” broj 35/22) i člana 10 stav (5) Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, donesena je odluka o usvajanju i provođenju Plana integriteta Javne ustanove Osma osnovna škola “Amer Ćenanović”, koja stupa na snagu od 05.12.2022.

Plan integriteta Javne ustanove Osma osnovna škola “Amer Ćenanović se nalazi na ovom linku.

Category: Početna  Comments off

Historijska sekcija

Članovi historijske sekcije su obišli historijske spomenike na Ilidži 2.12.2022.

Category: Početna  Comments off

Priredba povodom Dana državnosti BiH

Naša domovina je u svojoj dugogodišnjoj historiji imala mnogo značajnih događaja i datuma koji su direktno uticali na njenu sudbinu i stvaranje. Svakako jedan od najvažnijih je 25.novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

Vjerujemo da su iza nas teški dani, a pred nama naši dragi učenici kao stub bolje budućnosti i prosperiteta. Tome ćemo svi doprinijeti kvalitetnim obrazovanjem, međusobnim uvažavanjem i poštovanjem. Svima nama neka je sretan Dan državnosti Bosne i Hercegovine!

Category: Početna  Comments off

Obilježavanje Dana djeteta II-1

Obučeni u plavo, učenici odjeljenja II-1, sa svojom učiteljicom Zuhrom Dacić pridružili su se svjetskoj kampanji “Obojimo svijet u plavo” i podsjetili se na prava djeteta.

Category: Početna  Comments off