No Widgets found in the Sidebar

Predstava “Lakonoga”

U utorak, 27.12.2022 u Domu kulture učenici trečih i četvrtih razreda su gledali predstavu "Lakonoga". Gostujuću glumačku trupu su pozvali članovi KUD Ekrem Mujkić i osigurali saradnju sa našom školom..…

Read More

Projektni paket „Drugarica gusjenica“, poklon za JU Osma osnovna škola „AMER ĆENANOVIĆ“ ILIDŽA

Udruženje za edukaciju, stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje „Edu Arena“ dana, 19. 12. 2022. DONIRALO paket didaktičkih igrica pod nazivom (Re)Kreativno-edukativne i zabavne igre za djecu sa poteškoćama u razvoju…

Read More

Edukacije i radionice

U svom odgojnom radu i djelovanju škola zajedno sa roditeljima ima primarnu ulogu na edukaciji učenika kada je u pitanju problematika koja je neizostavni dio njihovog odrastanja i savremenog načina…

Read More

PLAN INTEGRITETA Javne ustanove Osma osnovna škola “Amer Ćenanović”

Na osnovu člana 55. Stav (1) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine KS" broj 35/22) i člana 10 stav (5) Uputstva za izradu i provođenje…

Read More

Historijska sekcija

Članovi historijske sekcije su obišli historijske spomenike na Ilidži 2.12.2022.

Read More

Priredba povodom Dana državnosti BiH

Naša domovina je u svojoj dugogodišnjoj historiji imala mnogo značajnih događaja i datuma koji su direktno uticali na njenu sudbinu i stvaranje. Svakako jedan od najvažnijih je 25.novembar, Dan državnosti…

Read More

Obilježavanje Dana djeteta II-1

Obučeni u plavo, učenici odjeljenja II-1, sa svojom učiteljicom Zuhrom Dacić pridružili su se svjetskoj kampanji “Obojimo svijet u plavo” i podsjetili se na prava djeteta.

Read More

Sigurnost djece u digitalnom okruženju

U savremenom dobu, upotreba digitalne tehnologije se znatno povećala što sa sobom nosi kako pozitivne, tako i negativne strane. Jedna od negativnih strana jeste izloženost nasilju u online prostoru obzirom…

Read More

Prevencije maloljetničke delikvencije

U našoj školi već nekoliko godina unazad  kroz Program prevencije maloljetničke delikvencije realiziraju se radionice za učenike od  II do IX razreda. Radionice su po temi i sadržaju raznovrsne i…

Read More

Promocija zbirke poezije naše drage Alme Suljagić

Nedavno je, naša draga kolegica Alma Suljagić, izdala zbirku poezije koju je promovisala u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti "Mak", a danas je u našoj školskoj biblioteci upoznala kolege sa…

Read More

Revidirane bodovne liste

Revidirana-bodovna-lista-3.-dnevni-cuvarDownload Revidirana-bodovna-lista-4.-dnevni-cuvarDownload

Read More

Bodovne liste-dnevni čuvar

Bodovna-lista-3.-dnevni-cuvarDownload Bodovna-lista-4.-dnevni-cuvarDownload

Read More

Posjeta Tunelu spasa

Učenici III-2, IV-1 i IV-2, u pratnji svojih učiteljica su posjetili Tunel spasa. Tunel spasa je naziv za sarajevski ratni tunel koji je napravljen tokom opsade Sarajeva 1993. godine. Tunel…

Read More

Posjeta plantaži voća „Baš bašča“

U četvrtak, 20.10.2022. godine, na Dan jabuke, realizovana  je posjeta Plantaži voća „Baš bašča“ u naselju Banjevac kod Breze. Posjeta je realizovana za učenike III-1 odjeljenja.   Ovom prilikom učenici…

Read More