No Widgets found in the Sidebar

Ednevnik

Prijava na e-dnevnik Da bi ste se prijavili na ednevnik morate imati email koji će biti vaše korisničko ime. U pretraživač unesite link www.e-dnevnik.edu-ba/Account/CodeRegistration ili http://e-dnevnik.edu.ba/code koji su dobila vaša djeca. Zatim unesete…

Read More

Vijeće roditelja

Zapisnik sa  2. sjednice Vijeća roditelja 2016/2017. Zapisnik sa  2. sjednice Vijeća roditelja 2016/2017 možete preuzeti na ovom linku.

Read More

Izvještaj o uspjehu i vladanju

Izvještaj o uspjehu u učenju i vladanju na kraju I polugodišta 2016/2017. Izvještaj o uspjehu u učenju i vladanju na kraju I polugodišta 2016/2017. možete preuzeti na ovom linku.

Read More

Vršnjačka edukacija

Vršnjačka edukacija U II polugodištu je počela realizacija radionica iz Razvojnog plana škole kroz projekat JU „Terapijska zajednica Kampus“. Učenici VII i VIII razreda su prošli obuku i postali vršnjački…

Read More

Edukacija

Jačanje socijalnog uključivanja –Jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece sjevernozapadnog Balkana 2016-2018  U periodu od 24.1. do 27.1. 2017. u prostorijama Osme osnovne škole ¨Amer Ćenanović¨ realizovana…

Read More