Dan dječije radosti

Naša škola, JU Osma osnovna škola “Amer Ćenanović” Ilidža, je obilježila Dan dječije radosti veselo uz prigodan, zabavan program koji je upotpunila podjela paketića za sve učenike od I do IV rareda. Za realizaciju ove dječije radosti su zaslužni GSS Ilidža i Udruženje Bubamara.

Hvala za veselu zabavu u ime svih nas kojima je važno dijete i njegov osmjeh😊

Predstava “Lakonoga”

U utorak, 27.12.2022 u Domu kulture učenici trečih i četvrtih razreda su gledali predstavu “Lakonoga”. Gostujuću glumačku trupu su pozvali članovi KUD Ekrem Mujkić i osigurali saradnju sa našom školom.. Učenici su uživali, a zaključili smo da je poželjno više ovakvih druženja.

Projektni paket „Drugarica gusjenica“, poklon za JU Osma osnovna škola „AMER ĆENANOVIĆ“ ILIDŽA

Udruženje za edukaciju, stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje „Edu Arena“ dana, 19. 12. 2022. DONIRALO paket didaktičkih igrica pod nazivom (Re)Kreativno-edukativne i zabavne igre za djecu sa poteškoćama u razvoju „DRUGARICA GUSJENICA“, JU OSMA OSNOVNA ŠKOLA „AMER ĆENANOVIĆ“ Ilidža.

Ovaj projekat prvenstveno ima za cilj da djeci sa poteškoćama u razvoju ove ustanove olakša učenje i napredovanje. Da djeca uče i usvajaju nova saznanja i ispoljavaju kreativnost kroz različite igre edukativno-zabavnog karaktera uz pomoć nastavnika, pedagoga, socijalnih radnika ili roditelja. Djeca igre mogu koristiti i igrajući se drugarima ili vršnjacima. Igre, osim što su namijenjene da pomognu djeci, služe i tome da olakšaju rad nastavnika i drugih stručnih lica, jer nedostaje ovakvih materijala za kvalitetan rad. Igre se mogu primjenjivati i u kućnom ambijentu sa porodicom i djecom koja nemaju poteškoća, dakle, igrice mogu koristiti i tipična djeca, kako bi se svi zabavili, učili kroz ove sadržaje i provodili više vremena zajedno. Igre mogu biti primjenjive za sve i svakoga.
Primjenjujući ove igre korisnici bi više naučili, a roditelji bi posvećivali više pažnje djeci. Taj napredak bi ih motivisao da u zajedničkom putu ka spjehu savladaju prepreka sa kojima se susreću.

Projektni paket „Drugarica gusjenica“ čine: motivirajuća pjesma/himna projekta „Drugarica gusjenica“, zatim „Vodič kroz gusjenicu“ koji se nalazi sa desne bočne strane konstrukcije sa opisom kako se igre mogu igrati/koristiti, sadržaj projektnog paketa su i različite igrice koje se nalaze u konstrukciji u obliku Gusjenice, koja je sastavljena od police i 6 ormarića, označenih brojevima 1 – 12. U svakom ormariću nalazi se neke od ukupno 42 zasebne igre napravljene od veoma kvalitetnih materijala. Konstrukcija je pokretna i na malim točkićima vrlo lahko se može premještati sa jednog mjesta na drugo.
• Vrijednost paketa/projekta je 2.500,00 KM.
• Pokrovitelj projekata: Općina Ilidža

Edukacije i radionice

U svom odgojnom radu i djelovanju škola zajedno sa roditeljima ima primarnu ulogu na edukaciji učenika kada je u pitanju problematika koja je neizostavni dio njihovog odrastanja i savremenog načina života. Ona to sama ne bi uspjela bez saradnje i pomoći institucija, udruženja i svih onih kojima je najbolji interes djeteta na prvom mjestu. Jedna od tih je svakako KJU “Porodično savjetovalište” čije stručno i edukovano osoblje kroz predavanja i interaktivne radionice nastoji djeci ali i roditeljima i nastavnicima pružiti neophodnu pomoć i podršku. Tako je uprava škole inicirala realizaciju radionica u OZ na razne i aktuelne teme koje će biti realizirane tokom decembra: Kako prevenirati nasilnu komunikaciju; Prijateljstvo; Reci ne-postavi granice; Ljutnja-kako se ohladiti; Odbacivanje- prikriveno nasilje; Internet kao stil života.
08.12.2022. godine (četvrtak) u našoj školi je realizirana je edukacija za roditelje učenika od V-IX razreda iz oblasti zaštite učenika u digitalnom okruženju na temu „Digitalni medij i odgoj djeteta – Internet kao stil života“ realizator je stručni sardnik KJU „Porodično savjetovalište“ Amer Šenderović. U cilju prevencije i zaštite učenika u digitalnom okruženju. Predavanje je bilo interesantno, korisno i poučno.
Nadamo se da će ove edukacije pomoći našim učenicima da im školski dani i odrastanje proteknu u što ugodnijoj i zdravijoj atmosferi.
I u drugom polugodištu planirana je realizacija još jednog ciklusa radionica i predavanja na njima bliske i važne teme za učenike, roditelje i nastavnike.

PLAN INTEGRITETA Javne ustanove Osma osnovna škola “Amer Ćenanović”

Na osnovu člana 55. Stav (1) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo (“Službene novine KS” broj 35/22) i člana 10 stav (5) Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, donesena je odluka o usvajanju i provođenju Plana integriteta Javne ustanove Osma osnovna škola “Amer Ćenanović”, koja stupa na snagu od 05.12.2022.

Plan integriteta Javne ustanove Osma osnovna škola “Amer Ćenanović se nalazi na ovom linku.