Edukacije i radionice

U svom odgojnom radu i djelovanju škola zajedno sa roditeljima ima primarnu ulogu na edukaciji učenika kada je u pitanju problematika koja je neizostavni dio njihovog odrastanja i savremenog načina života. Ona to sama ne bi uspjela bez saradnje i pomoći institucija, udruženja i svih onih kojima je najbolji interes djeteta na prvom mjestu. Jedna od tih je svakako KJU “Porodično savjetovalište” čije stručno i edukovano osoblje kroz predavanja i interaktivne radionice nastoji djeci ali i roditeljima i nastavnicima pružiti neophodnu pomoć i podršku. Tako je uprava škole inicirala realizaciju radionica u OZ na razne i aktuelne teme koje će biti realizirane tokom decembra: Kako prevenirati nasilnu komunikaciju; Prijateljstvo; Reci ne-postavi granice; Ljutnja-kako se ohladiti; Odbacivanje- prikriveno nasilje; Internet kao stil života.
08.12.2022. godine (četvrtak) u našoj školi je realizirana je edukacija za roditelje učenika od V-IX razreda iz oblasti zaštite učenika u digitalnom okruženju na temu „Digitalni medij i odgoj djeteta – Internet kao stil života“ realizator je stručni sardnik KJU „Porodično savjetovalište“ Amer Šenderović. U cilju prevencije i zaštite učenika u digitalnom okruženju. Predavanje je bilo interesantno, korisno i poučno.
Nadamo se da će ove edukacije pomoći našim učenicima da im školski dani i odrastanje proteknu u što ugodnijoj i zdravijoj atmosferi.
I u drugom polugodištu planirana je realizacija još jednog ciklusa radionica i predavanja na njima bliske i važne teme za učenike, roditelje i nastavnike.