PLAN INTEGRITETA Javne ustanove Osma osnovna škola “Amer Ćenanović”

Na osnovu člana 55. Stav (1) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo (“Službene novine KS” broj 35/22) i člana 10 stav (5) Uputstva za izradu i provođenje Plana integriteta institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo, donesena je odluka o usvajanju i provođenju Plana integriteta Javne ustanove Osma osnovna škola “Amer Ćenanović”, koja stupa na snagu od 05.12.2022.

Plan integriteta Javne ustanove Osma osnovna škola “Amer Ćenanović se nalazi na ovom linku.