Projektni paket „Drugarica gusjenica“, poklon za JU Osma osnovna škola „AMER ĆENANOVIĆ“ ILIDŽA

Udruženje za edukaciju, stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje „Edu Arena“ dana, 19. 12. 2022. DONIRALO paket didaktičkih igrica pod nazivom (Re)Kreativno-edukativne i zabavne igre za djecu sa poteškoćama u razvoju „DRUGARICA GUSJENICA“, JU OSMA OSNOVNA ŠKOLA „AMER ĆENANOVIĆ“ Ilidža.

Ovaj projekat prvenstveno ima za cilj da djeci sa poteškoćama u razvoju ove ustanove olakša učenje i napredovanje. Da djeca uče i usvajaju nova saznanja i ispoljavaju kreativnost kroz različite igre edukativno-zabavnog karaktera uz pomoć nastavnika, pedagoga, socijalnih radnika ili roditelja. Djeca igre mogu koristiti i igrajući se drugarima ili vršnjacima. Igre, osim što su namijenjene da pomognu djeci, služe i tome da olakšaju rad nastavnika i drugih stručnih lica, jer nedostaje ovakvih materijala za kvalitetan rad. Igre se mogu primjenjivati i u kućnom ambijentu sa porodicom i djecom koja nemaju poteškoća, dakle, igrice mogu koristiti i tipična djeca, kako bi se svi zabavili, učili kroz ove sadržaje i provodili više vremena zajedno. Igre mogu biti primjenjive za sve i svakoga.
Primjenjujući ove igre korisnici bi više naučili, a roditelji bi posvećivali više pažnje djeci. Taj napredak bi ih motivisao da u zajedničkom putu ka spjehu savladaju prepreka sa kojima se susreću.

Projektni paket „Drugarica gusjenica“ čine: motivirajuća pjesma/himna projekta „Drugarica gusjenica“, zatim „Vodič kroz gusjenicu“ koji se nalazi sa desne bočne strane konstrukcije sa opisom kako se igre mogu igrati/koristiti, sadržaj projektnog paketa su i različite igrice koje se nalaze u konstrukciji u obliku Gusjenice, koja je sastavljena od police i 6 ormarića, označenih brojevima 1 – 12. U svakom ormariću nalazi se neke od ukupno 42 zasebne igre napravljene od veoma kvalitetnih materijala. Konstrukcija je pokretna i na malim točkićima vrlo lahko se može premještati sa jednog mjesta na drugo.
• Vrijednost paketa/projekta je 2.500,00 KM.
• Pokrovitelj projekata: Općina Ilidža