Mladi matematičari

Aside

Mladi matematičari

U okviru sekcije„Mladi matematičari“, za učenike četvrtog razreda, održano je školsko takmičenje 14.12.2016. godine. Učenici su se takmičili u znanju i samostalnom rješavanju matematičkih zadataka u okviru sabiranja i oduzimanja brojeva do 1000.
U školskom takmičenju učestvovali su sljedeći učenici:
1. Haris Mahmutović IV-2
2. Amel Ismić IV-2,
3. Edna divjan IV-2,
4. Alan Hadžibulić IV-2,
5. Mirza Madeško IV-1,
6. Enid Velić IV-1,
7. Emina Ćenanović IV-2,
8. Lamija Bašović IV-2,
9. Iman Šehović IV-1,
10. Amila Mahmutović IV-1,
11. Zerina Jelašković IV-1,
12. Dalila Salman IV-1,
13. Farah Šehović IV-1,
14.Amila Jukić IV-1,
15. Sajra Alagić IV-2,
16. Kerim Gilić IV-1,
17. Hana Hadžović IV-1,
18. Ilda Kolašinac IV-2,
19. Amna Banda IV-1,
20. Seid Fatih Gilić IV-1,
21. Erna Bajramović IV-1,
22. Arnela Šendro IV-2,
23. Muris Kupusović IV-2,
24. Ajla Krek IV-2 ,
25. Asad Šabaredžović IV-2.
Nakon urađenih testova odabrani su najuspješniji matematičari, a to su: Amel Ismić IV-2,
Enid Velić IV-1, Ilda Kolašinac IV-2, Iman Šehović IV-1, Asad Šabaredžović IV-2, Mirza
Madeško IV-1, Kerim Gilić IV-1, Erna Bajramović IV-1, Ajla Krek IV-2.
Odabrani učenici su radili završni test. Nakon završnog testa rezultati su sljedeći:
1. mjesto: Enid Velić IV-1,
2. mjesto: Iman Šehović IV-1 i Amel Ismić IV-2,
3. mjesto: Ajla Krek IV-2,
4. mjesto: Mirza Madeško IV-1,
5. mjesto: Kerim Gilić IV-1.
Ostali odabrani učenici su bili veoma uspješni. Svi učesnici su dobili pohvalnice za aktivnost i
učešće u radu sekcije, a odabrani učenici su dobili diplome za postignute rezultate.
                                                                                                                                 Rukovodioc sekcije
                                                                                                                                  Sanela Alajbegović

Dan škole

Aside

Dan naše škole

Povodom Dana Osme osnovne škole „ Amer Ćenanović“ u svečanoj sali škole organizovana je priredba u kojoj su dan-skole1učestvovali  učenici od I –IX razreda, kao i gosti gimnazijalci bivši učenici naše škole. Program priredbe bio je veoma bogat. Učenici članovi sekcija i nastavnici voditelji sekcija pripremili su prigodan program povodom obilježavanja ovog svečanog dana. Škola  počinje sa radom u septembru 2000. godine na čelu sa prvim direktorom, rahmetli gospodinom Amerom Ćenanovićem. Škola  tada dobiva naziv po redosljedu osnivanja Osma osnovna škola.  Školu su otvorili predstavnici  Evropske unije i Općinski načelnik. Prve školske godine upisano je 474 učenika, a u radnom odnosu su 34 nastavnika. U mjesecu novembru 2011. godine Skupština Kantona Sarajevo podržala je inicijativu i jednoglasno donijela odluku o izmjeni naziva škole. Od tada škola nosi naziv po ovom velikom čovjeku Javna Ustanova Osma osnovna škola „ Amer Ćenanović“.
Danas u školi imamo 497 učenika raspoređena u 21. odjeljenje i 45 uposlenika. Od svog početka do danas škola bilježi značajne uspjehe i rezultate iz svih nastavnih oblasti i na svim nivoima takmičenja.

OBAVJEŠTENJE

Aside

OBAVJEŠTENJE

 

U povodu novonastale situacije u vezi sa povećanjem stepena zagađenosti zraka u KS obavještavamo učenike da će u utorak, srijedu, četvrtak i petak ( od 27.12.2016. do 30.12.2016.), časovi u II (drugoj) smjeni biti skraćeni po 10 minuta.Nastava u I (prvoj) smjeni se realizuje prema ustaljenom rasporedu.

 

Vršnjačka edukacija

Aside

Vršnjačka edukacija

U prostorijama naše škole je 08.i 09.12.2016.godine od 8,00 – 12,00 sati u sklopu Razvojnog plana škole realizovan  Projekat prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci a kroz izgradnju životnih vještina primjenjujući koncept vršnjačke edukacije jer je dokazano da vršnjaci imaju značajnu i primarnu ulogu u izgradnji mlade ličnosti.

Projekat realizira JU“ Terapijska zajednica Kampus“ uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i sastoji se od nekoliko faza:

-učenici VII i VIII razreda, koji su predloženi ispred OZ (16.učenika) prošli su dvodnevnu obuku koja se sastojala od realizacije radionica čiji je cilj izgradnja životnih vještina kako bi se prevenirala zloupotreba psihoaktivnih supstanci

-nakon prođene obuke planirano je da učenici u timovima realiziraju iste te radionice u odjeljenjima IV i VIII  razreda jednom mjesečno, a po potrebi i češće na časovima OZ

Na treningu koji su prezentovali edukatori „Terapijske zajednice Kampus“ učenici su obrađivali slijedeće teme: obrazovanje vršnjaka, pristupi prevencije ovisnosti, komunikacija, vršnjačko nasilje, vještine nošenja sa emocijamai stresom i sl.Učenici su realizacijom ovog projekta postali vršnjački edukatori naše škole.

tz2tz3

 

Komunikacijske vještine

Aside

Realizacija planiranih aktivnosti

Vijeće učenika naše škole uključeno je u realizaciju aktivnosti na prevenciji verbalnog nasilja.
Nakon što su upoznati sa planiranim aktivnostima iz Razvojnog plana (konkretno iz Plana prevencije verbalnog nasilja), razgovaralo se o ovoj pojavi i načinima prevencije.
Realizovana je i radionica sa ciljem uspostavljanja jedinstvenih razrednih pravila. Sa ovog sastanka su poručili da njihove odjeljenske zajednice neće tolerisati bilo kakav oblik nasilja i da treba raditi na razvijanju vještina komunikacije kako bi se prisustvo psovki  u vršnjačkoj komunikaciji svelo na najmanje mjeru i u konačnici i iskorijenilo.
Svjesni su da je to proces koji traje ali od koga ne treba odustajati.

vijece-ucenika-radionicavijece-ucenika-radionica2

Policija i učenici

Aside

Policija u nastavi

policija-na-zadatku
Predstavnici 4. PU Ilidža su u utorak, 29.11.2016.godine za učenike petog razreda
održali predavanje na temu rješavanja konflikta mirnim putem i prevencija vršnjačkog nasilja. Ova predavanja su sastavni dio školskog Programa prevencije maloljetničke delikvencije i Razvojnog programa škole, a fokus je na prevenciji verbalnog nasilja.
Također, u planu je da se na istu temu održe predavanja i za učenike VIII razreda (15. i 20.12.) sa posebnim osvrtom na posljedice konzumiranja opojnih supstanci (nargila, alkohol, duhan, energetski napitci).
Svakako da će svojim iskustvom i savjetima  iz dugogodišnje prakse, na ovaj način naša policija dati svoj doprinos prevenciji vršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije.