Mladi matematičari

Mladi matematičari

U okviru sekcije„Mladi matematičari“, za učenike četvrtog razreda, održano je školsko takmičenje 14.12.2016. godine. Učenici su se takmičili u znanju i samostalnom rješavanju matematičkih zadataka u okviru sabiranja i oduzimanja brojeva do 1000.
U školskom takmičenju učestvovali su sljedeći učenici:
1. Haris Mahmutović IV-2
2. Amel Ismić IV-2,
3. Edna divjan IV-2,
4. Alan Hadžibulić IV-2,
5. Mirza Madeško IV-1,
6. Enid Velić IV-1,
7. Emina Ćenanović IV-2,
8. Lamija Bašović IV-2,
9. Iman Šehović IV-1,
10. Amila Mahmutović IV-1,
11. Zerina Jelašković IV-1,
12. Dalila Salman IV-1,
13. Farah Šehović IV-1,
14.Amila Jukić IV-1,
15. Sajra Alagić IV-2,
16. Kerim Gilić IV-1,
17. Hana Hadžović IV-1,
18. Ilda Kolašinac IV-2,
19. Amna Banda IV-1,
20. Seid Fatih Gilić IV-1,
21. Erna Bajramović IV-1,
22. Arnela Šendro IV-2,
23. Muris Kupusović IV-2,
24. Ajla Krek IV-2 ,
25. Asad Šabaredžović IV-2.
Nakon urađenih testova odabrani su najuspješniji matematičari, a to su: Amel Ismić IV-2,
Enid Velić IV-1, Ilda Kolašinac IV-2, Iman Šehović IV-1, Asad Šabaredžović IV-2, Mirza
Madeško IV-1, Kerim Gilić IV-1, Erna Bajramović IV-1, Ajla Krek IV-2.
Odabrani učenici su radili završni test. Nakon završnog testa rezultati su sljedeći:
1. mjesto: Enid Velić IV-1,
2. mjesto: Iman Šehović IV-1 i Amel Ismić IV-2,
3. mjesto: Ajla Krek IV-2,
4. mjesto: Mirza Madeško IV-1,
5. mjesto: Kerim Gilić IV-1.
Ostali odabrani učenici su bili veoma uspješni. Svi učesnici su dobili pohvalnice za aktivnost i
učešće u radu sekcije, a odabrani učenici su dobili diplome za postignute rezultate.
                                                                                                                                 Rukovodioc sekcije
                                                                                                                                  Sanela Alajbegović