KJU “Porodično savjetovalište”/odjeljenske zajednice – edukacije i radionice  

U svom odgojnom radu i djelovanju škola zajedno sa roditeljima ima primarnu ulogu na edukaciji učenika kada je u pitanju problematika koja je neizostavni dio njihovog odrastanja i savremenog načina života. Ona to sama ne bi uspjela bez saradnje i pomoći institucija, udruženja i svih onih kojima je najbolji interes djeteta na prvom mjestu. Jedna od tih je svakako KJU “Porodično savjetovalište” čije stručno i edukovano osoblje kroz predavanja i interaktivne radionice nastoji djeci ali i roditeljima i nastavnicima pružiti neophodnu pomoć i podršku. Tako je uprava škole inicirala realizaciju radionica u OZ na razne i aktuelne teme koje će biti realizirane tokom prvog polugodišta: Kako prevenirati nasilnu komunikaciju; Prijateljstvo; Reci ne-postavi granice; Ljutnja-kako se ohladiti; Odbacivanje- prikriveno nasilje; Internet kao stil života. To je ujedno predviđeno i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana 

Prva radionica realizovana je 20.10.2023. u odjeljenjima V-1 i V-2 a tema je bila “Položaj u grupi” 
 
Nadamo se da će ove edukacije pomoći našim učenicima da im školski dani i odrastanje proteknu u što ugodnijoj i zdravijoj atmosferi. 
U drugom polugodištu u svim odjeljenskim zajednicama planirana je realizacija još jednog ciklusa radionica i predavanja na teme koje su im bliske i važne. 

Radionice – učenje socijalnih vještina i nenasilne komunikacije / vršnjačka edukacija 

U našoj školi već nekoliko godina  kroz Program prevencije maloljetničke delikvencije realiziraju se radionice za učenike od  II do IX razreda. Radionice su po temi i sadržaju raznovrsne i prilagođene uzrasnoj skupini i u konačnici sve imaju zajednički cilj – razvijati emocionalne i socijalne vještine koje će kasnije odrediti i utjecati na veći dio njihovih reakcija u svakodnevnoj komunikaciji. Cilj je osvijestiti odgovornost za doprinos razvoju razredne zajednice, njegovati prijateljstvo i poštovanje među učenicima, razvijati empatiju, toleranciju, pomoć i razumijevanje drugih, upoznati i prihvatiti različitosti, jačati grupnu dinamiku i povezanost. 

Cilj ovih grupnih radionica je da se kroz zanimljiv, opušten i interaktivan pristup razgovara o raznim temama iz života, sa fokusom na prevenciju bilo kojeg oblika nasilja. Učenici se rado odazivaju i uključuju u ovu vrstu aktivnosti. 

Realizatori su psiholog-pripravnik Nejra Škrgić i članovi Vijeća učenika uz pomoć i podršku školske pedagoško-psihološke službe. Prva radionica realizovana je sa učenicima V razreda19. 10. 2023. – “Prevencija neprimjerenog ponašanja- poštivanje pravila ponašanja i autoriteta“      

U planu je da ova aktivnost bude nastavljena tokom školske godine kako bi što veći broj učenika bio obuhvaćen ovim oblikom odgojnog rada. Već u četvrtak, 26.10. 2023. godine učenici II razreda imaće priliku da učestvuju u radionici na temu „Poželjne i nepoželjne riječi“.