“Digitalni mediji i odgoj djeteta” -predavanje za roditelje

U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana, član 4. stav (5b), realizovana je edukacija za roditelje iz oblasti zaštite učenika u digitalnom okruženju na temu: “Digitalni mediji i odgoj djeteta” -zaštita učenika u digitalnom okruženju.

Edukacija je realizovana u prostorijama škole, a predavač je stručni saradnik Amer Šenderović iz KJU “Porodično savjetovalište”.

Obzirom na aktuelnost teme ista će biti dostupna i realizirana na roditeljskim sastancima.