Historijski čas i edukovanje učenika o dešavanjima u periodu od 1992. do 1995.godine

Predstavnici Udruženja dobrovoljaca i organizatora otpora „Patriotska liga“ Općine Ilidža uz saglasnost MOiOKS održali su za učenike IX-1 i IX-2 razreda historijski čas.

Čas je realizovan u sklopu projekta „Historijski čas i edukovanje učenika o dešavanjima u periodu od 1992. do 1995.godine“. Ovo je bila prilika da se učenici upoznaju sa dešavanjima na prostoru BiH u pomenutom ratnom periodu. Čas je održan u prostorijama škole 16. i 17.10.2023. godine.