Univerzitet u Sarajevu obilježava Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama u BiH | Zelene biblioteke

Univerzitet u Sarajevu obilježava Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama u BiH | Zelene biblioteke 🔗 https://www.unsa.ba/novosti/univerzitet-u-sarajevu-obiljezava-nacionalni-dan-svjesnosti-o-bibliotekama-u-bih-zelene
Petak, 27. oktobar 2023.
➡️ 10:00 – Događaj Zasadi drvo (Predavanje, radionica) – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu (Kampus UNSA)
➡️ 10:30 – Okrugli sto „Biblioteke i kolekcionari“ – Rektorat UNSA
➡️ 11:10 – Simone Voigt, direktorica Goethe Instituta BiH i Nadina Grebović-Lendo, direktorica Biblioteke UNSA, zasadit će drvo kako bi poslale poruku da je priroda jednako važna za sve i da smo svi odgovorni za prirodu. – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu (Kampus UNSA).

Naši učenici zajedno sa bibliotekarom i kolegama pristvuju ovom događaju.