„Jednakost za sve“ i „Mladi za bolju budućnost“,

Dana 06.11.2023. godine predsjednica Udruženja za poslovno usavršavanje i obrazovanje, Rijalda Pašović, je održala edukaciju sa učenicima VII razreda JU Osma osnovna škola „Amer Ćenanović“ Ilidža na temu „Jednakost za sve“ i „Mladi za bolju budućnost“, a u okviru projekta koji je podržala Općina Ilidža. Vizija Udruženja je da budemo prepoznatljivi po profesionalnom, inovativnom pristupu i visokom stepenu društvene odgovornosti, da budemo inicijatori pozitivnih promjena i da  uspostavljamo dijalog i saradnju između različitih društvenih grupa kako bismo neformalnom edukacijom poboljšali obrazovni, socijalni i ekonomski standard života mladih  u Bosni i Hercegovini.  Edukacione radionice su obuhvatile obradu tema, rod, spol, rodna ravnopravnost, diskriminacija, rodno zasnovano nasilje a sve s ciljem jačanja svijesti mladih, promocije jednakopravnosti spolova i prevencije rodno zasnovanog nasilja. Kroz ovakve aktivnosti potičemo na veće učešće mladih u razvoju lokalne zajednice, promovisanje volonterizma i timskog rada mladih na Općini Ilidža. Okupljanjem i edukacijom mladih u saradnji sa JU Osmom osnovnom školom „Amer Ćenanović“ Ilidža,  djelujemo afirmativno i poboljšavamo sudjelovanje i aktivaciju mladih kroz razne segmente djelovanja i na taj način ostvarujemo zadane ciljeve a to je osnovna svrha ovakvih programa.