Međunarodni dan porodice

Realizovana priredba za roditelje, povodom Međunarodnog dana porodice. Priredbu pripremile i realizovale učiteljice Lala I Sanela u okviru časova dramske sekcije.
Nasmijana lica i zadovoljstvo roditelja i učenika nam je najveća ocjena. U prilogu nekoliko fotografija…

Tekst pripremila: Sanela Alajbegović

Otpad i reciklaža

U sklopu redovnog nastavnog procesa učenici šestih razreda su radili temu “Otpad i reciklaža”. U sklopu teme učenici su imali radionicu u kojoj su svoje ideje pretvorili u mala djela.

Radovi učenika su postavljeni u školsko dvorište i kao izložbeni predmeti u kabinetu biologije.

Radionica i tema imaju zadatak da podignu svijest o očuvanju okoliša, održivom razvoju, recikliranju i ekološkoj kulturi.

Tekst pripremila: Emina Zjajo