Međunarodni dan porodice

Realizovana priredba za roditelje, povodom Međunarodnog dana porodice. Priredbu pripremile i realizovale učiteljice Lala I Sanela u okviru časova dramske sekcije.
Nasmijana lica i zadovoljstvo roditelja i učenika nam je najveća ocjena. U prilogu nekoliko fotografija…

Tekst pripremila: Sanela Alajbegović