Posjete Tunelu spasa i Zemaljskom muzeju

Učenici III-1 sa učiteljicom Sanelom Alajbegović, u petak 24.3.2023. su posjetili sarajevski Tunel spasa, koji je napravljen tokom  opsade Sarajeva  1993.

Tunel je napravljen ispod  aerodromske  piste i povezivao je dvije teritorije koje su bile pod
kontrolom  Armije Republike Bosne i Hercegovine  ( Dobrinja  i  Butmir ), pa se tako i tunel zvao
“Tunel D-B”. Tunel je dužine 785,5 m, širine oko 1 m i visine oko 1,5 m, iako je na nekim
dijelovima visina i do 1,8 m.

Ova posjeta predstavlja jedan vid upoznavnja užeg zavičaja i dešavanjima iz prošlosti vezanih za
mjesto u kojem učenici i učenice žive. Ovakvo poučavanje je neophodno i njegov značaj je učenje
putem kojeg se razvijaju rodoljublje i suosjećanje sa najmilijim i njihovim načinom života u
prošlosto, s posebnim osvrtoma na ratna dešavanja.

31.3.2023. učenici III-1 i III-2 su, također, posjetili i Zemaljski muzej u Sarajevu.

Zemaljski muzej osnovan je 1888. godine, Zemaljski muzej je najstarija moderna kulturna i naučna ustanova zapadnog tipa u zemlji. Prva ideja o osnivanju muzeja seže još u polovinu 19. stoljeća, dok je prostor Bosne i Hercegovine – kao Bosanski pašaluk – pripadao Osmanskom carstvu. Ipak, ideja je realizovana gotovo četiri decenije kasnije dolaskom nove vlasti. Austro-Ugarska je okupirala Bosanski pašaluk 1878. godine, donijevši nove političke i društvene ciljeve, običaje i vrijednosti. Oni su uključivali i
promociju nauke kroz istraživanje, akademski i institucionalni razvoj.

Ova posjeta predstavlja jedan vid osnovne pojmovne veze o užem i širem zavičaju, gdje će, učenici
moći naučiti da posjećuju kulturne ustanove, cijene iste i čuvaju. Ovakvo poučavanje je neophodno
i njegov značaj je učenje putem kojeg se razvijaju interkulturalnost i ineterdisciplinarnost. Učenje
kroz posjetu kulturnoj ustanovi, kakva je muzej je imperativ vremena ranog učenja, od bližeg ka
daljem, od poznatog ka nepoznatom i u mlađem uzrastu zauzima posebno mjesto u Nastavnom
planu i programu.