PU Ilidža

Aside

Vršnjačko nasilje

Predstavnici PU ILIDŽA razgovarali su sa učenicima petih razreda na temu ” Vršnjačko nasilje”. Ovo je bio nastavak dugodišnje uspješne saradnje škole i PU ILIDŽA.

Vijeće učenika

Aside

Zdrav način života

 
Na sastanku Vijeća učenika Osme osnovne škole ” Amer Ćenanaović” učenici su sa pedagogicom škole razgovarali o aktuelnim temama a u skladu  sa Programom rada Vijeća učenika ( Prevencija maloljetničke delikvencije, Postupanje u slučaju nasilja, Izostajanje sa nastave, opterećenost učenika NPP). Učenici su u pisanoj formi podnijeli izvještaje o radu OZ i dogovarali se o aktivnostima na obilježavanju Mjeseca borbe protiv ovisnosti (15.11. – 15.12.) i promovisanju zdravog načina života.