No Widgets found in the Sidebar

Poziv za upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu

Poziv-za-upis-djece-u-prvi-razred-osnovne-skole-za-skolsku-2023-2024-godinuDownload Prijava-za-uspis-prvacicaDownload

Read More

Radionica “Zimska čarolija” naših predškolaraca

U mjesecu decembru naši predškolarci su imali radionicu pod nazivom "Zimska čarolija".Cilj radionice je omogućiti roditeljima da na jedan nov, kreativan način provedu vrijeme sa svojom djecom, a djeci pružiti…

Read More

Dan dječije radosti

Naša škola, JU Osma osnovna škola "Amer Ćenanović" Ilidža, je obilježila Dan dječije radosti veselo uz prigodan, zabavan program koji je upotpunila podjela paketića za sve učenike od I do…

Read More

Predstava “Lakonoga”

U utorak, 27.12.2022 u Domu kulture učenici trečih i četvrtih razreda su gledali predstavu "Lakonoga". Gostujuću glumačku trupu su pozvali članovi KUD Ekrem Mujkić i osigurali saradnju sa našom školom..…

Read More

Projektni paket „Drugarica gusjenica“, poklon za JU Osma osnovna škola „AMER ĆENANOVIĆ“ ILIDŽA

Udruženje za edukaciju, stručno usavršavanje i cjeloživotno učenje „Edu Arena“ dana, 19. 12. 2022. DONIRALO paket didaktičkih igrica pod nazivom (Re)Kreativno-edukativne i zabavne igre za djecu sa poteškoćama u razvoju…

Read More

Edukacije i radionice

U svom odgojnom radu i djelovanju škola zajedno sa roditeljima ima primarnu ulogu na edukaciji učenika kada je u pitanju problematika koja je neizostavni dio njihovog odrastanja i savremenog načina…

Read More

PLAN INTEGRITETA Javne ustanove Osma osnovna škola “Amer Ćenanović”

Na osnovu člana 55. Stav (1) Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo ("Službene novine KS" broj 35/22) i člana 10 stav (5) Uputstva za izradu i provođenje…

Read More

Historijska sekcija

Članovi historijske sekcije su obišli historijske spomenike na Ilidži 2.12.2022.

Read More

Priredba povodom Dana državnosti BiH

Naša domovina je u svojoj dugogodišnjoj historiji imala mnogo značajnih događaja i datuma koji su direktno uticali na njenu sudbinu i stvaranje. Svakako jedan od najvažnijih je 25.novembar, Dan državnosti…

Read More

Obilježavanje Dana djeteta II-1

Obučeni u plavo, učenici odjeljenja II-1, sa svojom učiteljicom Zuhrom Dacić pridružili su se svjetskoj kampanji “Obojimo svijet u plavo” i podsjetili se na prava djeteta.

Read More

Sigurnost djece u digitalnom okruženju

U savremenom dobu, upotreba digitalne tehnologije se znatno povećala što sa sobom nosi kako pozitivne, tako i negativne strane. Jedna od negativnih strana jeste izloženost nasilju u online prostoru obzirom…

Read More

Prevencije maloljetničke delikvencije

U našoj školi već nekoliko godina unazad  kroz Program prevencije maloljetničke delikvencije realiziraju se radionice za učenike od  II do IX razreda. Radionice su po temi i sadržaju raznovrsne i…

Read More