Radni sastanak za unapređenje inkluzivnog procesa u školi

Danas je u prostorijama naše škole održan radni sastanak sa pedagoško-psihološkom službom, stručnim timom ustanove i Mobilnim stručnim timom sa ciljem unapređenja inkluzivnog procesa u školi.

Zadatak i obaveza svih nas je omogućiti jednak pristup i učešće djece u odgojno- obrazovnom procesu rada.

Potrebe i mogućnosti djece, a u svrhu postizanja njihovog punog intelektualnog, socijalnog, emocionalnog i fizičkog potencijala su jedan od primarnih zadataka škole, a što podrazumjeva pružanje neophodne stručne podrške.

Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim rezultatima u radu kao i planovima i prioritetima za tekuću školsku godinu.