Archive for » November 7th, 2016 «

Radionice

Kreativne radionice

U ovoj školskoj godini počeli smo sa realizacijom radionica koje za cilj imaju učenje socijalnih vještna,
nenasilnog komuniciranja i rješavanja sukoba s posebnim akcentom na prevenciju verbalnog nasilja među vršnjacima. Ove radionice su edukatvno – kreatvnog karaktera i sastavni su dio Razvojnog plana škole. Kroz rad u ovim radionicama će proći većina učenika od II do IX razreda, a realizirat će se jednom u sedmici. Do sada su realizovane 4 radionice kroz koje je prošlo više od 60 učenika.
 radionice
radionice1
Category: Početna  Comments off

Izdavanje kuhinje

Javni oglas za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup školske kuhinje

Javni oglas za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup školske kuhinje možete preuzeti sa ovog linka.

Category: Početna  Comments off