Posjeta plantaži voća „Baš bašča“

U četvrtak, 20.10.2022. godine, na Dan jabuke, realizovana  je posjeta Plantaži voća „Baš bašča“ u naselju Banjevac kod Breze. Posjeta je realizovana za učenike III-1 odjeljenja.  

Ovom prilikom učenici su naučili šta se radi u voćnjaku u ovo doba godine, kako se njeguju voćke, kako se beru voćke da se ne oštete i da bi davale plod i sljedeće godine. U voćnjaku su ponovili sve što znaju o životnim zajednicama (ponovljene su lekcije koje su prethodno obrađivane).. Učenici su opisivali, mjerili razamak između sadnica, zaključke izvodili… Nakon toga brali su jabuke pridržavajući se uputa koje su naučili.

Bio je to divan dan proveden u prirodi.