Škoslko matematika

Matematika- školsko takmičenje

Nakon održanog školskog  takmičenja iz matematike odabrane su ekipe naše škole koje će nastupiti na Općinskom takmičenju po razredima kako slijedi.

VII razred

 1. Karaman Nedim
 2. Šehović Hena
 3. Bajramović Adna
 4. Ćenanović Emin (rezervni takmičar)

VIII  razred

 1. Kolašinac Ensar
 2. Čamdžija Selma
 3. Destanović Jasmina
 4. Trgo Mina (rezervni takmičar)

IX razred

 1. Gilić Abdulah-Ali
 2. Muhović Tarik
 3. Madeško Armela
 4. Bajramović Anesa (rezervni takmičar)

Našim takmičarime želimo dobro zdravlje i puno uspjeha na Općinskom takmičenju.