Posjeta Ratnoj spomen sobi

U petak, 23.9.2022, članovi historijske sekcije sa nastavnicom historije Jasminkom Lizde su posjetili Ratnu spomen sobu 4. Viteške motorizovane brigade, 102. Motorizovane brigade na Ilidzi i Biblioteku.