Poduzetništvo i finansijska pismenost – „Slatki program malih proizvođača”

Dana 9. 5. 2024.god. učenici III razreda su kroz prezentaciju i predavanje gospođe Efendić Merise o pčelama okusili slatki proizvod malih proizvođača. Program poduzetništva i finansijske pismenosti ima izuzetno važan cilj – osnažiti mlade ljude za suočavanje s izazovima savremenog svijeta i omogućiti im da postanu kreativni, inovativni i finansijski osviješteni pojedinci. Ovaj program ima duboke korijene u shvatanju da obrazovanje treba ići dalje od samog prenošenja znanja, već da treba stvoriti uvjete za razvoj kompetencija koje će mlade pripremiti za uspješan život i rad u dinamičnom okruženju. Nakon predavanja i razgovora sa poduzetnikom učenici crtaju reklamni plakat.