Edukacija: “Zaštita djece u digitalnom okruženju”

U prostorijama naše škole je 6.marta održana edukacija za članove Nastavničkog vijeća i predstavnike u Vijeću roditelja na temu “Zaštita djece u digitalnom okruženju.”

Ovaj vid edukacije su za nas pripremili i realizovali edukatori iz Centra za sigurni internet SIGURNO DIJETE

Zaštita djece u online okruženju je naša obaveza!

Svako dijete mora biti zaštićeno od nasilja, iskorištavanja i zlostavljanja na internetu!
Ono što se događa u online svijetu utiče na živote djece – kod kuće, u školi i zajednici u kojoj odrastaju. Strategije koje se bave sigurnošću djece u online okruženju moraju zaštititi pristup dobrobitima digitalne tehnologije i istovremeno adresirati rizike kojima su djeca izložena poput nasilja, iskorištavanja i zlostavljanja kao i kršenja privatnosti.