Atletski kup

U četvrtak, 29.9.2022. godine u Centaru za edukaciju, sport i rekreaciju “Safet Zajko” održan je Atletski kup za osnovne škole na općinskom nivou. Naši učenici su u pratnji nastavnika Senada Šehovića uzeli učešće i postigli dobre rezultate na ovogodišnjem kupu.  

Našu školu su predstavljali sljedeći učenici u sljedećim disciplinama:  

Svraka Sejid i Džabija Kenan, Mustajbegović Nejra i Suljić Lejla – 60m, 

Ćenanović Edi i Zulović Abdullah, Trgo Nejla i Ćenanović Asja – 300 m  

Alajbegović Vedad i Korać Imad, Hodžić Alina i Velić Džejla – skok u dalj, 

Sidran Sulejman i Ćenanović Alan, Bota Džejna i Jašar Iman – kugla 

Bučan Ahmed i Ragab Abdelgawwad Mohamed, Hodžić Nejla i udovčić Hena – 600 m 

Svraka Sejid, Alajbegović Vedad, Ćenanović Edi, Hadžić Tarik i Mustajbegović Nejra, Trgo Nejla, Bota Džejna, Ćenanović Asja – štafeta 4x100m 

Postignuti rezultati: 

Svraka Sejid – 2.mjesto 

Alajbegović Vedad– 3. mjesto 

Bota Džejna – 3. mjesto 

Iskrene čestitke našim učenicima i nastavniku Senadu na postignutom uspjehu.