Predstavnici roditelja u Vijeću roditelja
za školsku 2017/2018.godinu

Prezime i ime roditeljaRazred i odjeljenje
Ćurevac FatimaI-1
Hadžić SanjaI-2
Deperade SlobodankaII-1
Vlahovljak MustafaII-2
Mujanović AdmirIII-1
Kadić NarcisaIII-2
Svraka EnesIV-1
Kadrić DalilaIV-2
Šabić DelilaV-1
Šendro ZerinaV-2
Ćenanović AlmaVI-1
Trako SeadVI-2
Ljuca MersidaVI-3
Tefterdarija AsafVII-1
Šabanović IrfaVII-2
Sidran AmelaVII-3
Babaić SamiVIII-1
Goro-Alibegović EhlimanaVIII-2
Skejić EnizIX-1
Kadić NerminIX-2

Opće aktivnosti Vijeća  roditelja su:

 

  • promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
  • prezentiranje stavova roditelja učenika/učenica Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
  • podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
  • obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zainteresovane strane o stavovima Vijeća kod to smatra neophodnim  ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresovane strane,
  • predlaganje predstavnika roditelja za člana Školskog odbora,
  • učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
  • razvijanje komunikacije i odnosa između učenika/učenica,nastavnika/nastavnica,roditelja i zajednice,
  • poboljšanje uvjeta rada škole,
  • donosi Poslovnik o radu vijeća roditelja,
  • druge aktivnosti koje su od općeg interesa za školu.

Predsjednik Vijeća roditelja: Vlahovljak Mustafa
Zamjenik predsjednika: Svraka Enes
Sekretar Vijeća roditelja: Ćenanović Alma

POSLOVNIK o radu Vijeća roditelja

Zapisnik sa 3. sjednice  Vijeća roditelja

Zapisnik sa 3. sjednice  Vijeća roditelja JU Osme osnovne škole “Amer Ćenanović”, održane 23.02.2017. u prostorijama Škole sa početkom u 18:00 sati možete preuzeti na ovom linku.