STEM

STEM 
OBRAZOVANJE ZA BUDUĆNOST

STEM je skraćenica koja uključuje prirodne nauke, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku (Science, Technology, Engineering, Mathematics). STEM podrazumijeva da se matematika, hemija, fizika, biologija, informatika i tehnika izučavaju u međusobnoj korelaciji, logično povezani i primjenjivi na stvarni život. Na taj način, razvija se kritičko mišljenje i samostalnost, te učenici dobijaju funkcionalna znanja.

Prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma, više od 65% djece koja danas polaze u osnovnu školu bavit će se poslovima koji još ne postoje.
Kako bi uspijevali pratiti razvoj tehnologije i zahtjeve svjetske ekonomije, mladi ljudi danas moraju vladati funkcionalnim znanjima i sposobnošću povezivanja različitih disciplina u nove  kompetencije.

STEM princip će zamijeniti tradicionalni pristup zasnovan na memorisanju i reprodukciji činjenica, u korist praktične provjere i primjene znanja tokom i nakon školovanja, kako bi mlade generacije pripremio za ekonomiju zasnovanu na znanju i učinio ih konkurentim na tržištu rada u budućnosti.

Prednosti STEM su:

  • Učenje je zanimljivije
  • Pored apstraktnih, uče se i konkretne stvari
  • Zahvaljujući konkretnim znanjima, mladi lakše dolaze do posla
  • Proširuje se baza za razvoj STEM industrije i ekonomije zasnovane na znanjima

Ovo je princip koji se danas počinje primjenjivati u mnogim obrazovnim sistemima u svijetu. Kroz projekat „Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini – ENABLE-BiH“ koji provodi organizacija Save the Children uz podršku Agencije za međunarodni razvoj SAD-a (USAID) naša škola je počela sa uvođenjem STEM kao način nove paradigme u obrazovanju.U okviru ovog projekta u školi će biti opremljena STEM labaratorija u vrijednosti od 20.000,00 $ koja će učenicima omogućiti rad u najsavremenijim uslovima.
Čovječanstvo je ušlo u četvrtu industrijsku revoluciju – STEM kompetencije omogućavaju mladim generacijama da se lakše i uspješnije uklope u te procese, postanu aktivni učesnici u ekonomiji temeljenoj na znanju, te preuzmu ulogu ekonomskog razvoja u BiH.