Škola u prirodi 2023.

Uprava škole, putem javne nabavke, je uspjela da osigura aranžman u Ajdinovićima za Školu u prirodi, što je bila i želja djece i roditelja.

Projekat je podržalo i finansiralo Ministarstvo odgoja i obrazovanja KS.

Škola u prirodi je realizovana u periodu od od 24.5. do 26. 5.u Ajdinovićima. Učenici su tokom tri dana imali zanimljive , zabavne i korisne aktivnosti.
Realizovani su nastavni časovi prilagođeni vremenu i prostoru.
Ovo je bilo veoma zanimljivo i korisno iskustvo u odgoju i obrazovanju naših učenika..
Lijepo i drugarski obojeno druženje koje će dati doprinos u njegovanju pozitivne klime između odjeljenja.
Učenici su se bolje upoznali, a i uvidjeli koliko još toga o životu i međuljudskim odnosima trebaju učiti.
Školu u prirodi su realizovali Alma Suljagić Amela Alagic i Senad Šehović.