Škola u prirodi

Škola u prirodi, za učenike IV razreda, realizovana je sa Agencijom ,, Dream holidays” u peridu od 6.10. do 8.10. 2023. godine u Hotelu ,, Han” na Bjelašnici.