Škola planinarenja za učenike VII razreda – Igman, Trebević, Bjelašnica

Prvi pohod na Igman

I ove školske godine organizuje se škola planinarenja za učenike VII razreda, u sklopu NPP za predmet Tjelesni i zdravstveni odgoj, a u organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje, te Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo.

Cilj škole planinarenja jeste stjecanje znanja i vještina potrebnih za siguran boravak, odmor i rekreaciju u planinama, kao i druženje i boravak učenika na čistom zraku.

Praktična nastava škole planinarenja će se izvesti tokom tri pohoda na Igman, Bjelašnicu i Trebević.

Naši učenici su 16.3.2023. imali uspješan prvi pohod na Igman u pratnji planinarskog vodiča, nastavnika Senada Šehovića i nastavnice Selme Bećirović.

Drugi pohod na Trebević

Nakon realizacije prvog izleta Škole planinarstva na planini Igman, u četvrtak, 27.04.2023. godine, realizovan je i drugi izlet  Škole planinarstva na Trebević. Učenici su autobusima došli na početno odredište Ravne ili Prvi šumar. Sa ove lokacije učenici su  otišli na odredišta  Dobre vode, Izvor tri budalaša, Planinarski dom „Trebević“, planinarski dom „ Napredak“, Bob stazu i Vidikovac.  Učenici su išli u pratnji nastavnika  Senada Šehovića, Dine Prljače, te nastavnica Jasminke Lizde i Amele Orman. Podršku u realiziranju ovog  projekta pružili su Planinarski savez FBiH, Gorska služba spašavanja Stanica Sarajevo i JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS.

Treći pohod na Bjelašnicu

Treći planinarski pohod Škole planinarenja za učenike sedmog razreda je realizovan u utorak 23.05.2023.godine na planini Bjelašnica. Pravac kretanja ovog planinarskog pohoda je bio: Babin do – Kuća spasa – Lisičja glava. Lisičja glava je jedan od tri vrha istočnog dijela planine Bjelašnica, visok 1678 metara. U neposrednoj blizini su vrhovi Javorak 1693 metara i Šiljak 1689 metara. Sa pomenutih vrhova pruža se odličan pogled na Babin do, planinu Igman, Trebević, Jahorinu, Sarajevsku kotlinu, Općinu Trnovo, Treskavicu, Visočicu i najviši vrh Bjelašnice Opservatoriju. Staza za kretanje nije bila teška, uredno je obilježena i markirana. Visinska razlika je oko 400 metara. 

Učenici su išli u pratnji nastavnika  Senada Šehovića, Dine Prljače, te nastavnice Jasminke Lizde. Podršku u realiziranju ovog  projekta pružili su Planinarski savez FBiH, Gorska služba spašavanja Stanica Sarajevo i JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS .