Ramiza Delić

Inna lillahi we inna ilejhi radži’un

U ponedjeljak, 17.5.2021. godine na bolji svijet je preselila naša kolegica, nastavnica matemetike Ramiza Delić. Molimo dragog Allaha da joj se smiluje i uvede u džennetske bašče i da porodici podari sabur u ovom teškom iskušenju.

Comments are closed.