Probna eksterna matura

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade procijenilo je da je u najboljem interesu učenika, u narednom periodu provesti probnu eksternu maturu 9. razreda osnovne škole iz predmeta iz kojih će se polagati eksterna matura.

Svaki učenik će biti testiran iz tri obavezna predmeta i dva izborna predmeta.
Ističemo da opredjeljenje učenika za izborne predmete treba biti i konačan izbor učenika za polaganje eksterne mature u junu.
Raspored probnog testiranja:

1. 20.04.2015. godine – testiranje iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 09,00 sati;
– testiranje iz predmeta Fizika, sa početkom u 11,00 sati
– testiranje iz predmeta Informatika, sa početkom u 13,00 sati.

2. 21.04.2015. godine – testiranje iz predmeta Matematika, sa početkom u 09,00 sati;
– testiranje iz predmeta Historija/Povijest, sa početkom u 11,00 sati;
– testiranje iz predmeta Geografija/Zemljopis, sa početkom u 13,00 sati.

3. 22.04.2015. godine – testiranje iz prvog stranog jezika, sa početkom u 09,00 sati;
– testiranje iz predmeta Biologija, sa početkom u 11,00 sati;
– testiranje iz predmeta Hemija, sa početkom u 13,00 sati.

Nastavnici iz predmeta koji će učenici polagati na probnom testiranju, će na početku testiranja dati osnovne upute učenicima u vezi sa strukturom testa, nakon čega će uslijediti testiranje.
Testiranje iz svakog predmeta traje najduže 90 minuta.