Prezentacija “Alkohol, droga i pušenje”

Prezentacija “Alkohol, droga i pušenje”

Učenici IX razreda ovih dana bili su aktivni. Prezentaciju na temu “Alkohol, droga i pušenje” pripremili su:CN0079

1. Emina Jelešković

2. Arnes Junuzović

3. Damir Ljajić

4. Lejla Mirvić

5. Emina Mutapčić

6. Alem Valjevčić