Prevencija i suzbijanje korupcije u obrazovnim institucijama

Sinoć je u našoj školi održana edukacija na temu “Prevencija i suzbijanje korupcije u obrazovnim institucijama kroz
prizmu novog Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo”.

Planom upravljanja rizika u okviru Plana integriteta JU Osma osnovna škola “Amer Ćenanović” Ilidža predviđeno je održavanje ovog vida edukacija, a u cilju poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike kojim se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprečavaju mogućnosti nastanka i razvoja:

a) nepravilnosti u radu
b) etički i profesionalno neprihvatljivi postupci
c) koruptivnih ponašanja i korupcije

Realizator edukacije: Nermin Kadribašić, magistar kriminalistike-smjer privredni kriminalitet zaposlen u konsultanskoj firmi Lucid Linx ekspertske interesorne radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv korupcije.