“Djeca u saobraćaju”

U sklopu redovne i dugogodišnje saradnje PU Ilidža sa osnovnim školama na našoj
općini, učenici I i II razreda imali su priliku u lijepoj i opuštenoj atmosferi čuti
osnovne informacije o bezbijednosti u saobraćaju. Edukativna radionica i druženje sa
policijom realizira se u okviru  rada policajacije u zajednici. Učenici su pogledali
animirani film, te na taj način proširiti svoja znanja o saobraćaju i ulozi i zadacima
policije na bezbijednosti saobraćaja i njihovoj sigurnosti  na putu od kuće do škole i
nazad.  Radionica je održana u prostorijama škole u srijedu, 27.9.2023. godine za
odjeljenja I-1 i I-2 razreda a za odjeljenja II1,2 razreda u petak, 29.9.2023. godine.
Zahvaljujemo se PU Ilidža na saradnji.
Ova saradnja nastavit će se i u narednom periodu kroz realizaciju interaktivnih
predavanja i radionica za učenike  IV i VI razreda kada će biti realizovana tema u
sklopu prevencije vršnjačkog nasilja, dok će se sa učenike IX razreda razgovarati o
štetnosti i posljedicama konzumiranja opojnih supstanci.
Teme su sastavni dio redovnih aktivnosti u sklopu GPR-a