Debatno takmičenje na engleskom jeziku

Dana 29.5.2023. je u OŠ Mehmed Handžić održano debatno takmičenje na engleskom jeziku za učenike IX i VIII razreda. Učestvovali su učenici OŠ Mehmed handžić, Desete osnovne škole, Osme osnovne škole i English Cluba, koji su, u drugarskoj atmosferi, pokazali zavidne vještine vladanja engleskim jezikom i osnovnim elementima debate.

Debata je odlično i plodno tle za razvijanje kritičkog razmišljanja, kulture dijaloga i retoričkih vještina. U samom srcu debate je jezik kao takav, a jezik je jedna od odlika čovjeka nad drugim stvorenjima.

Učenici naše škole osvojili su treće mjesto.