Aktivnosti na prevenciji neprihvatljivih ponašanja i zaštite učenika

Škola redovno provodi aktivnosti iz GPRŠ na prevenciji neprihvatljivih ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama, kao i aktivnosti u skladu sa  preporukama MOiOKS (Čl.3. Dopune čl.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana).  Jedna od njih je i saradnja sa institucijama iz zajednice a kroz edukacije i radionice za učenike.

Cijeneći rezultate naše dosadašnje saradnje, a imajući u vidu potrebu stalne edukacije učenika,  u ovoj školskoj godini nastavljamo  dugogodišnju i uspješnu saradnju sa PU Ilidža. Cilj  je da kroz program Policija u zajednici  prenesu našim učenicima svoja iskustva i savjete iz prakse na terenu, a kroz realizaciju predavanja i edukativnih radionica

Prema planiranim aktivnostima za učenike I I II  razreda do sada je realizirana predavanje na temu “Dijete u saobraćaju”.

U okviru obolježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti  (15.11. – 15.12.) realizirana su predavanje za učenike IX razreda na temu „Stop upotrebi psihoaktivnih supstanci“.

Gospođa Mira Šljivić  je 27.11. i 28.11. razgovarala sa učenicima IX-1 i IX-2 o ovoj važnoj temi sa ciljem podizanja svijesti o štetnim zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim posljedicama bolesti ovisnosti.

Također, naša zadaća je kontinuiran rada na prevenciji maloljetničke delikvencije, a posebno na suzbijanju vršnjačkog nasilja. U drugom polugodištu ćemo nastaviti saradnju  kada će za učenike IV i VI razreda realizirate jednu od tema koja za cilj ima prevenciju svakog oblika nasilja među vršnjacima a u povodu 6. februara „Dana borbe protiv vršnjačkog nasilja u Kantonu Sarajevo“ i „Dana ružičastih majica“.

Tekst pripremila: Džana Jašarević