21.03. Svjetski dan osoba sa Down sindromom

Simbol sindroma Down su šarene čarape jer ih osobe sa Down sindromom ne mogu upariti. Nošenjem šarenih čarapa skrećemo pažnju javnosti na potrebu uvažavanja različitosti, te na mogućnosti osoba sa Down sindromom. Važno je da im pružimo podršku kako bi se što bolje integrirale u društvo.

Zašto danas nositi rasparene šarene čarape?

Zato da se priča o problemima osoba sa Down sindromom. Kada vas upitaju: zašto nosiš šarene (različite) čarape? Progovorit ćete o problemima osoba sa Downovim sindromom i pokazati podršku.

Nisu svi došli na ovaj svijet sa istim zadatkom. Neki su došli kako bi nas naučili voljeti, ali čisto i istinski voljeti. Takve ćeš prepoznati po zaraznom smijehu, malo drugačijim očima i jednim hromosomom, za koji mi mislimo da je viška, a zapravo je, tamam.

Upravo taj jedan hromosom (viška) radosti imamo i u našoj školi. Pogledajte!